1. Intakegesprek

Een project bij BOAR Customs begint met een uitgebreide intake. Samen inspecteren we je voertuig en stellen we een wensenlijst op. Ook is het van belang om te weten wat het gebruiksdoel van het voertuig is. Wordt het een showauto of een daily driver? Daarnaast fotograferen we het voertuig en noteren we alle relevante gegevens over het merk en het model.

Tijdens het intakegesprek bespreken we je ervaring met custom cars. Dat doen we zodat we je in de loop van het project van begrijpelijke informatie kunnen voorzien. Zo blijf je goed op de hoogte van de vorderingen.

2. Ontwerp & offerte

De voorgestelde wijzigingen aan de auto worden gevisualiseerd in een ontwerp. Je ontvangt een uitwerking van het ontwerp in de vorm van één of meerdere bewerkte afbeeldingen. Deze stap wordt apart gefactureerd.

Vervolgens zetten we in chronologische volgorde op papier welke stappen er gezet moeten worden om het ontwerp te realiseren. Elke stap is voorzien van een beknopte uitleg, zodat je weet waar elke stap toe dient. Uiteraard maken we ook een kosteninschatting en schetsen we een tijdspad.

3. Overeenkomst

Wanneer je akkoord gaat met de offerte, stellen we een overeenkomst op. In dit document staan alle specifiek voor dit project benoemde voorwaarden genoemd. Ook zal er een tijdspad in opgenomen worden. In het kader van de transparantie zie je tevens welke eventuele onderaannemers – in het geval van zeer specialistisch werk – er bij het project betrokken worden.

In de overeenkomst staat eveneens benoemd hoe er gefactureerd zal worden. Zijn we het met elkaar eens? Perfect, na ondertekening van de overeenkomst gaan we direct aan de slag.

4. Planning & briefing

Wanneer de overeenkomst is ondertekend, stellen we een kernteam samen voor het project. We zetten alle betrokken specialisten bij elkaar aan tafel en bespreken het project tot in detail. Het is van essentieel belang dat alle betrokkenen van meet af aan weten wat het project behelst, zodat ieder zijn of haar werkzaamheden goed op elkaar kan afstemmen.

5. Taxatie vooraf

In het kader van de verslaglegging laten wij elk voertuig taxeren voor we aan onze werkzaamheden beginnen. Zo weten we precies welke waarde het voertuig heeft bij aanvang van het project.

Een tweede taxatie aan het einde van het traject zal vervolgens inzicht geven in de waardevermeerdering die onze werkzaamheden tot gevolg hebben gehad. Zo weet je precies of de verzekerde waarde van het voertuig aangepast moet worden. Ook geeft de taxatie een goede inschatting van de kwaliteit van de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

6. Motor, mechaniek & interieur

Wanneer een project vraagt om motorische of mechanische tuning, of aanpassingen van het interieur, wordt voorafgaand aan de demontage bekeken in welke volgorde en in welke mate van demontage er het beste gewerkt kan worden. Als er bijvoorbeeld in de motorruimte gewerkt wordt, kan het bijvoorbeeld handig zijn om dat te doen terwijl carrosseriedelen nog gemonteerd zijn. Hetzelfde zou kunnen gelden voor bijvoorbeeld interieurpanelen en stoelframes.

Uitvoerige tuning van mechanische, motorische of interieurdelen kunnen al snel vragen om zeer specialistische kennis. Om de beste kwaliteit te kunnen garanderen, werken wij in deze gevallen uitsluitend samen met gespecialiseerde partijen die hebben bewezen over de juiste kennis en kunde te beschikken.

7. Demontage

Tijdens de demontage krijgen we zicht op de onderhuidse conditie van uw voertuig. Wanneer hieruit blijkt dat noodzakelijke, extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, die niet in de offerte zijn opgenomen, brengen we u hiervan op de hoogte en brengen we een deelofferte uit. Tijdens de demontage word je uitgenodigd om te komen kijken naar de vorderingen en krijg je een uitgebreid verslag in woord en beeld.

8. Plaatwerken

Als plaatwerken binnen de kaders van het project noodzakelijk is, beoordelen we of de originele delen goed bewerkbaar zijn. Gelukkig is dit vaak het geval. Wanneer dit niet zo is, kijken we of er originele onderdelen beschikbaar zijn ter vervanging. Wanneer deze niet beschikbaar zijn, is het zaak om uit te vinden of de onderdelen gereconstrueerd kunnen worden uit vergelijkbaar materiaal.

Pas in de laatste plaats wordt gekeken naar de beschikbaarheid van imitatieonderdelen, maar uitsluitend wanneer het budget niet toereikend is voor originele of geconstrueerde onderdelen. Tijdens de demontage word je uitgenodigd om te komen kijken naar de vorderingen en krijg je een uitgebreid verslag in woord en beeld.

9. Voorbewerken & spuiten

De laklaag is het visitekaartje van elk custom project. Vaak is het ook een goede indicator van de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Het voorbewerken en spuiten vraagt in het geval van een custom project iets meer tijd dan bij regulier spuitwerk. Een goede laklaag begint bij de ondergrond, en wanneer de te spuiten oppervlakten verschillende samenstellingen kennen of afwijken van het origineel, is nauwkeurigheid geboden bij het voorbewerken.

Ook het zetten van de grondlagen, de uiteindelijke kleurlagen en blanke laklagen in onze stofvrije spuitcabine vragen om een secure werkwijze, met ruime droog- en uithardingstijden. Wanneer de originele kleur behouden dient te worden worden uiteraard de originele kleurcodes geraadpleegd, maar de lak wordt eveneens nauwkeurig ‘gematched’ met het origineel. Om kleurverschil zo veel mogelijk te voorkomen, gaan we bij de kleurselectie dus niet over één nacht ijs. Hoe goed een laklaag ook is, onder invloed van de elementen heeft het altijd te lijden gehad. We worden bij het matchen weliswaar geholpen door de computer, maar het oog is hierbij minstens zo belangrijk. Tijdens het spuitproces word je uitgenodigd om te komen kijken naar de vorderingen en krijg je een uitgebreid verslag in woord en beeld.

10. Montage & rijklaar maken

Na de (eventuele) tuning van motorische of mechanische onderdelen en/of het interieur, wordt het voertuig weer zorgvuldig opgebouwd. Alle bewerkte carrosseriedelen en/of te monteren kits worden nauwkeurig aangebracht, zodat een zo evenwichtig mogelijk eindresultaat ontstaat met zo klein mogelijke marges.

Wanneer de montage compleet is, wordt de auto rijklaar gemaakt en proefgereden. Zo kan niet alleen de optische, maar ook de rijtechnische staat van het voertuig akkoord worden bevonden.

11. Projectverslag & taxatie

Wanneer de werkzaamheden aan het voertuig voltooid zijn, is het project nog niet afgerond. De meerwaarde van een custom project zit niet enkel besloten in de kwaliteit van de werkzaamheden, maar ook in de zorgvuldigheid van de verslaglegging. Elke stap, alle gebruikte materialen, de gemaakte keuzes en verantwoordingen worden in tekst en beeld in een naslagwerk samengebracht.

Een onafhankelijk taxateur zal na afloop van de werkzaamheden opnieuw de waarde van het voertuig bepalen. Door deze nieuwe taxatie te vergelijken met de taxatie die voorafgaand aan de werkzaamheden is uitgevoerd, kunnen we je een helder beeld geven van de toegevoegde waarde van de door ons verrichte werkzaamheden. Zo weet je niet alleen wat het gerestaureerde voertuig waard is, maar ook of je huidige verzekeringspolis nog voldoende dekking biedt.

12. Aflevering

Wanneer alle werkzaamheden zijn afgerond, plannen we een datum en tijdstip voor de aflevering met je in. Alhoewel je gedurende het project meerdere keren bij ons over de vloer bent geweest, zal dit het eerste moment zijn waarop je het eindresultaat in ogenschouw neemt. We lopen het voertuig in detail met je na aan de hand van een checklist. Mochten er nog werkzaamheden moeten worden verricht, dan plannen we die samen met je in.

Over je auto wordt een artikel gemaakt inclusief beeldmateriaal voor gebruik op onze online en offline kanalen. Indien je het op prijs stelt, laten we je hier als eigenaar graag een rol in spelen.